Wat vindt u in Fiscoloog ?

Fiscoloog bestudeert, interpreteert en repertorieert alle relevante fiscale informatie. Dit alles in een beknopte en heldere taal. Elke week opnieuw. Meestal op 16 pagina's, en als het nodig is meer.

Alle rechtsbronnen worden onderzocht : wetten en besluiten, parlementaire vragen, circulaires, rulings, vonnissen en arresten, vakliteratuur, enz. En dit voor alle takken van de fiscaliteit : personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW, registratie- en successierechten, regionale belastingen, milieuheffingen, enz.

Fiscoloog verschijnt 45 keer per jaar. Een 'schat' aan actuele informatie van meer dan 700 pagina's per jaar. Om snel de 'parel' te vinden die u zoekt, publiceert Fiscoloog elk jaar drie registers. Zowel op de website (waar abonnees rechtstreeks kunnen doorklikken naar de gezochte bijdrage) als op papier (op het einde van het jaar).

De drie registers : hoe zijn ze opgebouwd ?

1. Vooreerst het algemene trefwoordenregister waarin letterlijk alle bijdragen worden gerepertorieerd. Van de eerste tot de laatste editie van het jaar. En van de eerste tot de laatste pagina van elke editie. Elke wet, circulaire, parlementaire vraag, rechterlijke uitspraak, ruling, enz. die aan bod is gekomen in de nieuwsbrief, krijgt een trefwoord in dit register. Het vertrekt vanuit de verschillende soorten belastingen (inkomstenbelastingen, BTW, registratierechten, enz.). Om vervolgens binnen elke soort belasting de relevante bijdragen op alfabetische wijze thematisch te rangschikken.

2. U zoekt een rechtspraakbespreking ? Dan staat - tot jaargang 2019 - ook het rechtspraakregister tot uw beschikking. Alle rechtspraak die in de nieuwsbrief uitgebreid of kort aan bod is gekomen, wordt daarin afzonderlijk gerepertorieerd. Opgebouwd rond de structuur van de diverse fiscale wetboeken wordt per wetsartikel of per thema alle besproken rechtspraak gerangschikt.

Vanaf jaargang 2020 is het rechtspraakregister in het algemene trefwoordenregister ge├»ntegreerd.

3. Ten slotte is er het boekenregister. Waarin, alfabetisch per auteur, een overzicht wordt gegeven van alle boeken die in de nieuwsbrief werden besproken. Op de website van Fiscoloog vindt u bovendien, opnieuw alfabetisch per auteur, een overzicht van alle tijdens het jaar gepubliceerde vakpersartikelen (zie rubriek 'Vakpers').