Quote

De ‘handels- en samenwerkingsovereenkomst’ die is afgesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk stelt “de basis voor brede betrekkingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk [vast], die wordt gekenmerkt door wederkerige rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures” (voorafgaande overweging nr. 5  bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 betreffende de ondertekening van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Verenigd Koninkrijk, Pb.L. 31 december 2020, afl. 444, 2). Over de vraag of dit Akkoord ook fiscaal relevant kan zijn, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

Quote

De Wet van 24 december 2020 “komt tegemoet aan een leemte die dreigt te ontstaan na de vernietiging van de regelgeving inzake ‘onbelast bijverdienen’ door het Grondwettelijk Hof, door een aangepast juridisch kader te voorzien voor het verenigingswerk”. Er wordt daarbij “bewust gekozen om verder te bouwen op het statuut voor verenigingswerkers voorzien bij de vernietigde wet (en niet voor bijvoorbeeld een aanpassing van de vrijwilligerswet of dergelijke)” (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-1433/001, p. 5). Niettemin bevat de nieuwe regeling enkele belangrijke verschillen in vergelijking met de vorige regeling. Over welke verschillen het gaat, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.