Inhoud nr. 1734 van 16.02.2022

1 Bedrijfsvoorheffing
Vrijstelling doorstorting BV : minimale nacht- of ploegenpremie vereist

5 Varia
Structurele samenwerking fiscus en parket via ‘MOTEM’s’
• Belastingvrijstelling gewestelijke opleidingspremies
• Belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen
• ‘MOTEM’s’ : bijstand van 25 belastingambtenaren
• Verplichte aanbieding elektronisch betaalmiddel

8 BTW
Tijdelijke BTW-verlaging voor elektriciteit : maandelijkse teruggaaf mogelijk

10 Beleggingen
Specifiek fiscaal stelsel voor ‘Europese langetermijnbeleggingsinstellingen’

13 Voordelen van alle aard
Goedkope leningen : referentierentevoeten voor 2021

KORT
14 Varia
Sociale bijdragen - ‘Ingekomen’ belastingplichtigen en onderzoekers : ook regeling inzake sociale bijdragen

15 EU-Publicatieblad

15 Staatsblad
• 8 t.e.m. 10 februari 2022

16 Vakpers