TRV-RPS nr. 2019/8 van 31 december 2019

p. 809
Isabelle Corbisier - Editorial : Les nouvelles dispositions européennes en matière de mobilité transfrontalière : légitimation du retour à une certaine forme de protectionnisme ?

p. 811
Charlotte De Grauwe - Het ‘loyaliteitsstemrecht’ en de bescherming van de minderheidsaandeelhouder(s) : wat kan België leren van het Franse, Italiaanse en Nederlandse voorbeeld ?

p. 831
Christophe Dubois et Linli Pan-Van De Meulebroeke - Questions choisies sur les marchés publics à l’intention des entreprises

p. 849
Patrick della Faille - Vers une première réforme du CSA ? La transposition en droit belge de la Directive 2017/828 (SRDII) visant à promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

Rechtspraak

p. 870
Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 12 maart 2019
Vaste vertegenwoordiger - ondernemingsbegrip - natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent - materiële bevoegdheid ondernemingsrechtbank (art. 573 Ger.W.) (Niels Appermont : “Is de vaste vertegenwoordiger een onderneming ?”)

p. 878
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 14 januari 2019
1. Naamloze vennootschap - plicht tot zorgvuldig bestuur - uitkering – tussentijds dividend - 2. Faillissement - actio pauliana - wetenschap van benadeling bij uitkering - risico faillissement (Gillis Lindemans : “Een dubbele bodem : de actio pauliana als uitkeringstest”)

’t Amendement

p. 893
Yves Stox - Naar een interimwinstpremie voor werknemers