RPS-TRV n° 2022/5 du 15 août 2022

p. 355
Sofie Cools - Editoriaal : De VZW als alternatief voor de BV

p. 357
Sofie Cools en Maxime Verheyden - Standpunt : Doelwijzigingen en omzettingen die het doel wijzigen : meerderheidsvereisten en vermogensbescherming

p. 368
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2021 - april 2022)

Jurisprudence

p. 414
Cour de cassation, 26 novembre 2021
Pouvoirs du liquidateur - responsabilité des associés commandités - dettes sociales (Fabrice Mourlon Beernaert :“Curateur et liquidateur : deux fonctions (bien) différentes”)

p. 422
Hof van Cassatie, 28 januari 2021
Secret professionnel - exception - commissaire - réviseur d’entreprises - responsabilité (Dirk Van Gerven en Dimitri Mulder : “Het beroepsgeheim van de commissaris : een geheimhoudingsplicht sui generis”)

p. 430
Hof van beroep te Brussel, 23 maart 2022
Article 25, § 1, alinéa 1, 2°, a) de la loi du 2 août 2002 - interdiction de manipuler le marché - amende administrative - principes de bonne administration - règles de bonne exécution de l’instruction (noot)

p. 438
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 2 juli 2021
1. Procédure de tierce opposition - lien des recours et de la procédure de tierce opposition - suspension de la procédure de tierce opposition - 2. Recevabilité de la procédure de tierce opposition - intérêt légitime - 3. Expertise - action minoritaire - demande de production de documents relatifs aux actions - suspension de l’expertise (noot)

p. 447
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 9 november 2021
Demande de désignation d’un expert-vérificateur - pertinence de la participation des actionnaires minoritaires (noot)

‘t Amendement

p. 459
Marieke Wyckaert - De bestuurder die zich verantwoordelijk gedraagt bij de toetsing van een winstuitkering in de BV en de CV moet geen aansprakelijkheid dragen